Language

Tham chiếu "Top Deck Tour Ticket"

Xin hãy nhập 4 chữ số cuối cùng của số điện thoại của quý khách hoặc chữ số được ghi trên vé khi mua, sau đó bấm vào nút “ Tham chiếu” thì mã QR sẽ được hiện ra trên màn hình. Quý khách cũng có thể thao tác để huỷ vé đã mua tại trang này.

Nhập 4 chữ số cuối cùng của số điện thoại mà quý khách đã đăng ký khi mua vé